خبر فوری

حفظ

ثبت نام آموزش حفظ مجازی قرآن کریم (ویژه خواهران)

  قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و اخرت می باشد و در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است این قرآن به راهی هدایت میکند که مستقیم ترین راه هاست … کسانی که با قرآن مأنوسند به کمک قرآن حق را …

ادامه مطلب »